MinvestGrup

Rendibilitat Segura el 2024: El Poder de la Renda Fixa

En el canviant panorama econòmic i financer de l’any 2024, la renda fixa emergeix com una opció atractiva i segura per als inversors. En aquest extens anàlisi, explorarem les perspectives, estratègies i anàlisis detallades proporcionades per experts i líders financers, com ara Rothschild & Co Asset Management i BBVA, per entendre millor el paper fonamental […]