MinvestGrup

Especialitzacions

Som especialistes en oferir estratègies personalitzades per maximitzar les teves inversions, gestionar riscos i assolir els teus objectius financers amb confiança. Destaquem tres especialitzacions clau: Growth, Deep Value I Renda Fixa i Activa.

Assessorament Actiu

1. Estudiem el mercat constantment
2. Optimitzem el control del risc
3. Millorem la tranquil.litat del client I el seu rendiment

Entenem el risc com a alguna cosa personal i instransferible. El risc no es considerat de la mateixa manera per tothom.
Esbrinem quin és el teu concepte de risc?

L’entorn que vivim es canviant i cada vegada a més velocitat. Haurem d’adaptar-nos a les diferents situacions. Millor minimitzem les emocions i deixem treballar als nostres sistemas de AI

Una recomanació important, inverteix en el que coneixes i t’agrada. D’aquesta manera el que passi al mercat financer no et sorprendrà.

Renda variable “Growth”

La renta variable growth fa referència a una categoria d’inversions al mercat de valors que se centra en accions d’empreses amb un
potencial de creixement significatiu en els seus ingressos i guanys a llarg termini. Aquestes accions solen caracteritzar-se perquè tenen un historial de creixement sostingut.

Creixement Sostingut: Les accions de renda variable growth s’associen amb empreses que mostren un historial de creixement constant en els ingressos i els beneficis.

Baixa Distribució de Dividends: Aquestes inversions tendeixen a reinvertir els seus guanys en lloc de pagar dividends als accionistes, cosa que els permet enfocar-se al

creixement a llarg termini.

Volatilitat Potencial: Encara que ofereixen un potencial de guanys significatius, les accions de renda variable growth sovint poden ser més volàtils a curt termini

a causa de les expectatives de creixement i de la valoració de mercat

L’entorn econòmic, polític i social on vivim pot influir i afectar el potencial de creixement de les empreses subjacents.

Estarem molt atents a aquests factors i ajustarrem les estratègies d’inversió en conseqüència. Ens deixarem ajudar per les noves tecnologies AI

Renda variable “Deep Value”

La renda deep value és una estratègia d’inversió que busca comprar accions d’empreses infravalorades en relació amb el valor intrínsec, enfocant-se en companyies amb forts fonaments i baix preu al mercat de valors.

Avaluació fonamental: La inversió en deep value es basa en una anàlisi rigorosa dels fonaments d’una empresa, com ara els seus ingressos, actius i deutes, per
identificar accions subvalorades.
Llarg termini: Es pretén adoptar un enfocament a llarg termini.
Volatilitat: Com que s’inverteix en accions que sovint són impopulars, aquesta estratègia pot ser volàtil i requereix paciència per esperar que els preus es recuperin.

El Cicle econòmic: Durant recessions econòmiques, les oportunitats d’inversió deep value solen ser més abundants, ja que les accions de moltes empreses es poden veure infravalorades a causa de la incertesa i el pessimisme del mercat.
Amb total transparència i posant les necessitats i benefici del client per davant de tot.

Renda fixa activa

És una estratègia d’inversió en la qual els gestors actuen de manera proactiva per aconseguir rendiments superiors mitjançant la selecció d’actius i l’ajust constant de la cartera, en oposició a una estratègia passiva que simplement segueix un índex de renda fixa.

Fluctuació Limitada: Tendeix a tenir menys risc en termes de fluctuació de preus en comparació de les inversions en renda variable (accions).
Interessos predeterminats: Proporciona certesa sobre els pagaments d’interessos futurs, cosa que pot ser atractiu per a inversors que busquen ingressos
estables i predictibles.
Varietat d’Emissors i Terminis:Poden ser emesos per una varietat d’entitats, com ara governs, empreses i organitzacions supranacionals. A més, poden tenir diferents terminis de venciment, cosa que permet als inversors diversificar la seva cartera segons les necessitats i la tolerància al risc

l’entorn econòmic, polític i financer pot tenir un impacte significatiu en les inversions de renda fixa, afectant les taxes d’interès. D’altra banda, les polítiques de relaxació quantitativa poden afavorir les inversions en renda fixa al mantenir les taxes baixes.

S’haurà de monitorar i adaptar les estratègies en conseqüència per mitigar els riscos i aprofitar les oportunitats.

Parla amb els nostres experts

Ens enfoquem a les persones amb l’objectiu de ser conscients del que poden fer.