MinvestGrup

AVIS LEGAL

Aquest Lloc Web és propietat de MINVESTGRUP, EAF, S.L. (d’ara endavant, MINVESTGRUP) amb NIF B10950046, domicili al c/ Croàcia 13, 08192 de Sant Quirze Del Valles, Barcelona (Espanya)

Així mateix, posem a la vostra disposició un Delegat de Protecció de Dades que no només s’encarregarà de supervisar tots els tractaments de dades que es realitzin a la nostra entitat, sinó que els podrà atendre per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament de les dades personals. Les dades de contacte del nostre delegat de protecció de dades són: LAURA MUÑOZ GARCÍA C&S SL …


Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant-hi sotmesa, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L’accés al nostre Lloc Web per part de l’USUARI és gratuït i el seu ús es regeix per les condicions d’ús vigents en el moment de l’accés, que us preguem llegiu detingudament. Si l’usuari no estigués d’acord amb aquestes condicions d’ús, s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal i operar-hi per mitjà d’aquest, podent contactar amb nosaltres perquè us resolguem qualsevol dubte en relació amb aquestes.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense avís previ.


A. PROPIEDAT INTEL.LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de MINVESTGRUP o de tercers als quals s’han adquirit els drets d’explotació i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’USUARI únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al titular.

L’establiment d’enllaços al nostre portal no hi confereix cap dret. Així mateix, el simple fet destablir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

MINVESTGRUP queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers al portal.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal o lestabliment denllaços a la nostra pàgina web sense lautorització prèvia de MINVESTGRUP.


B. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ.

L’enviament de dades personals implica l’acceptació expressa per part de l’USUARI de la nostra política de privadesa.

L’USUARI ha d’accedir a la nostra pàgina Web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic i les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos.

L’USUARI té expressament prohibida la utilització i l’obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús.

L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el funcionament normal del nostre web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la dificultat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines web de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, us comuniquem que MINVESTGRUP, no se’n fa responsable, sense perjudici que intentarà, en la mesura de el possible, vetllar per la seva legalitat.

MINVESTGRUP es reserva el dret a donar de baixa qualsevol USUARI que l’organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l’ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin aquestes condicions generals d’ús.


C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de MINVESTGRUP i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privadesa de l’USUARI en tot moment i de no demanar informació innecessària.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de Privadesa.


D. RESPONSABILITATS

En posar a disposició de l’USUARI aquest Lloc Web volem oferir-vos un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. Tot i això, MINVESTGRUP no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que l’USUARI accepta suportar dins d’uns límits raonables aquestes circumstàncies.

 

Aquest Lloc Web, excepte allò regulat, si escau, per algunes condicions d’ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, per la qual cosa MINVESTGRUP no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a l’USUARI .

 

Tot allò referent al nostre Lloc Web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals que legalment corresponguin.


E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS  A LA WEB

Les presents Condicions Generals d’Ús han estat modificades el gener de 2024. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comproveu la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti al nostre Lloc Web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús del nostre Lloc Web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades.