MinvestGrup

ATENCIÓ AL CLIENT I CANAL RESPONSABLE

 

CANAL RESPONSABLE

 

QUÈ ÉS EL CANAL RESPONSABLE?

Minvestgrup posa a disposició el Canal Responsable com a mecanismes de comunicació perquè es pugui informar sobre qualsevol incompliment per tal de fomentar el respecte a la legalitat ia les normes de conducta recollides al seu Codi Ètic. Minvestgrup garanteix la confidencialitat de les comunicacions rebudes, que també es podran fer de forma anònima.

Recomanem la consulta prèvia de la Política de Gestió del Canal Responsable on trobareu tota la informació sobre el canal.

Aquest canal no és per a queixes i/o reclamacions del servei rebut per part de Minvestgrup. Per això, queda habilitat el correu electrònic següent: sac@minvestgrup.com

 

QUI POT DENUNCIAR?

– Empleats/des, directius/es i l’Administrador Únic.

– Accionistes

– Becaris/àries,

– Treballadors/es d’empreses de treball temporal,

– Col·laboradors,

– Proveïdors i persones que treballin per o sota la seva supervisió,

– Clients o potencials clients,

– Exempleats/des,

– Candidats/des a un lloc de treball,

– Terceres parts amb què pugui existir qualsevol tipus de relació o vincle, i Qualsevol tercer que hagi detectat una conducta il·lícita.

 

A QUI ES POT DENUNCIAR?

Es podrà denunciar sobre tots els empleats, directius, l’Administrador Únic, o col·laboradors externs de Minvestgrup subjectes a la seva autoritat que hagin comès alguna irregularitat o conducta de les previstes a l’àmbit objectiu detallat a la Política Gestió del Canal Responsable.

 

QUIN ÉS EL PROCÉS PER CREAR UNA DENÚNCIA?

Per enviar una denúncia accediu a la plataforma i comenceu fent clic al botó “Accés al canal” ubicat a la part esquerra de la pàgina d’introducció del Canal Responsable de Minvestgrup.  https://canres.page.link/kG1E

1. Un cop accediu a la pàgina, primer se us demanarà la lectura, comprensió i acceptació dels documents següents: Manual d’ús del canal, Procediment de gestió de comunicacions i Política de Privadesa.

 

2. Un cop accepteu, automàticament accedireu a la pantalla “Dades prèvies” on se us demanaran les dades següents:

– Tipus de comunicació que es vol realitzar (infracció, irregularitat, suggeriment, dubte, denúncia)

– Indiqueu si és urgent o no

– Tipus de relació que manté l’informant amb l’organització (empleat, directiu, agent, client, proveïdor, soci)

– Àmbits que es consideren vulnerats (opcional)

– També caldrà introduir una contrasenya, que haurà de repetir-se per continuar.

 

3. A continuació, haureu de triar la forma de comunicació: mitjançant formulari escrit o entrevista personal. Un cop hagueu seleccionat la forma de comunicació, podeu escollir entre:

Comunicació anònima. La persona que la faci no haurà d’indicar cap dada personal. Com que no se us podran enviar avisos (canvis d’estat de la comunicació, sol·licituds…), haureu d’accedir a la vostra comunicació al canal per comprovar si existeixen.

Comunicació semianònima. La persona que la realitzi haurà d’indicar les vostres dades personals, però aquestes no seran comunicades a l’entitat. Podreu rebre avisos al correu electrònic que aporteu i les vostres dades no seran revelades a l’entitat llevat que hagi actuat amb mala fe.

Comunicació no anònima. La persona que faci la comunicació indicarà les dades personals a l’entitat i rebrà avisos al correu electrònic aportat.

Un cop escollit això, caldrà emplenar el formulari omplint els camps següents:

– Indicar quan ha passat o si segueix passant

– Descripció dels fets

– Qui coneixen els fets

– Quines persones o departaments hi estan implicats

– Recordatori de la contrasenya per al seguiment

 

Recorda que hauràs de guardar la contrasenya i el número de referència per poder fer el seguiment de la teva comunicació.

 

*ATENCIÓ: A través de l’ús del canal responsable es garanteix la protecció de la persona que presenta la denúncia. Per això, us preguem que, en el cas de voler que la vostra comunicació sigui anònima no ens proporcioneu en la descripció dels fets o en la documentació aportada cap dada de caràcter personal a través de la qual se us pugui identificar.

Us recomanem no utilitzar un dispositiu que us hagi proporcionat la vostra empresa per presentar el vostre informe.

 

COM FA EL SEGUIMENT D’UNA DENÚNCIA?

Per conèixer l’estat de la denúncia, heu d’accedir a la plataforma i al marge de dalt de la pantalla trobareu “Seguiment Comunicació” haureu d’emplenar el camp Referència de la denúncia i contrasenya i, a continuació, haureu de prémer el botó “Enviar” .

Un cop introduïu el codi que es va generar en el moment de la presentació, accedireu al vostre cas en concret, podent visualitzar-ne l’estat, aportar nova documentació o conversar amb el gestor del canal responsable.

Aquells que vulguin disposar de la Política completa podran sol·licitar-la a la següent adreça de correu compliance@grupolmg.es

 

 

ATENCIÓ AL CLIENT

D’acord amb la normativa sobre transparència i protecció del client de serveis financers, Minvestgrup posa a disposició dels seus clients un Departament d’Atenció al Client la comesa del qual serà atendre i resoldre les queixes i reclamacions dels clients.

Minvestgrup posa a la vostra disposició tots els mitjans per donar respostes a totes les vostres necessitats. El nostre personal és el més indicat per rebre i resoldre els possibles suggeriments, queixes o reclamacions que us sorgeixin. Per efectuar les seves queixes o reclamacions s’han de dirigir:

• Per correu electrònic, a través de l’adreça sac@minvestgrup.com

• Per telèfon al següent número de telèfon 919 293 621

El Servei d’Atenció al Client disposa d’un termini de dos mesos des de la recepció per respondre a una queixa o reclamació. Per tant, si la complexitat de l’assumpte plantejat requereix aquest termini màxim, transcorregut aquest, us enviarem una resposta definitiva o informe dels progressos.

Si en el termini assenyalat, i una vegada esgotades les diferents instàncies que Minvestgrup posa a la seva disposició, no hagués rebut resposta o aquesta no fos satisfactòria es podrà adreçar com a instància següent:

• Servei de Reclamacions de la Comissió Nacional de Mercat de Valors (CNMV) Comissionat per a la Defensa de l’Inversor

C/ Edison 4, 28006 Madrid

www.cnmv.es

• Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya

C/ Alcalá 48, 28014 Madrid

www.bde.es

• Servei de Reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions

Passeig de la Castellana 44, 28046

www.dgsfp.mineco.es

Per a més informació sobre el funcionament del Servei de Defensa del Client, podeu consultar el nostre Reglament per a la Defensa del Client.

 

 

PROGRAMA D’ACTIVITATS

El Programa dActivitats conté una descripció de les activitats que desenvolupa MinvestGrup.

REGLAMENT INTERN DE CONDUCTA

El Reglament Intern de Conducta recull les normes de conducta aplicables a lactivitat desenvolupada per MinvestGrup.

CODI ÈTIC

El Codi Ètic de MinvestGrup té com a finalitat preservar i donar exemple d’un comportament ètic d’acord amb els seus valors com a companyia de prestació de serveis d’assessorament financer.

POLÍTICA DE GESTIÓ DEL CANAL RESPONSABLE

L’objectiu d’aquesta política és establir les garanties de la protecció dels informants, els principis generals que regulen el funcionament del sistema intern d’informació i el procediment.